Algemene voorwaarden


ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN / TERMS AND CONDITIONS FOR SALE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De website behoort toe aan en wordt beheerd door Novi Amsterdam, eenmanszaak en is ingeschreven in het handelsregister onder KVK nummer 76290360, Overtoom 288, 1054 JC Amsterdam, Nederland. Alle namen, merken en logo’s worden beschermd door het intellectuele eigendomsrecht en mogen uitsluitend worden gebruikt met toestemming van Novi Amsterdam of de respectievelijke rechthebbende op een zodanig intellectueel eigendomsrecht.

De inhoud van de website zoals de tekst, vormgeving, iconen, afbeeldingen, video’s, geluidsfragmenten en programmatuur is eigendom van Novi Amsterdam of aan hen gerelateerde bedrijven en partners. Het downloaden van inhoud van de website is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik, op voorwaarde dat geen auteursrechtelijke inbreuk plaatsvindt. Het is je niet toegestaan om inhoud van de website te kopiëren, te (her-)publiceren of te verspreiden voor openbaar of bedrijfsmatig gebruik, of om de beschermde inhoud op andere wijze te gebruiken zonder de toestemming van Novi Amsterdam of aan hen gerelateerde bedrijven en partners, zoals van toepassing.

Novi Amsterdam is niet verantwoordelijk voor fouten op de website. Uiteraard wordt het op prijs gesteld indien u contact met ons opneemt als u onjuiste informatie op de website aantreft. Novi Amsterdam is bevoegd om de inhoud van de website op ieder moment zonder voorafgaande mededeling te wijzigen.

Indien de website doorklikt naar een website van een derde partij, let er dan op dat Novi Amsterdam niet verantwoordelijk is voor de inhoud van zodanige websites. U bezoekt websites van derden geheel op eigen risico.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten Novi Amsterdam, eenmanszaak, Overtoom 288, 1054 JC, Amsterdam, Nederland ingeschreven in het handelsregister onder nummer 76290360 (Novi Amsterdam) met klanten die producten kopen in de webshop van Novi Amsterdam.

 1. Totstandkoming van de overeenkomst
  Een bindende overeenkomst komt tot stand tussen u en Novi Amsterdam wanneer uw bestelling door Novi Amsterdam is bevestigd. Novi Amsterdam zal u per e-mail een orderbevestiging sturen zodra de bestelling is bevestigd en verzonden. De bevestiging van ontvangst die u ontvangt meteen na het plaatsen van je bestelling is géén bevestiging van de bestelling.

U mag alleen producten kopen in de webshop van Novi Amsterdam indien u consument bent en dus niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 1. Prijzen, belasting en bezorging
  Alle prijzen zijn vermeld inclusief BTW en belastingen. Novi Amsterdam werkt niet mee aan de btw-teruggave voor de aankoop van producten van onze webshop, die door particulieren of zakelijke klanten buiten de Europese Unie worden geëxporteerd. De geldende prijs is de prijs zoals vermeld op de website van Novi Amsterdam ten aanzien van het desbetreffende product op de dag dat de bestelling wordt geplaatst.

Novi Amsterdam behoudt zich het recht voor om onjuist weergegeven prijzen in de webshop van Novi Amsterdam aan te passen. Voorts behoudt Novi Amsterdam zich het recht voor om prijzen, belastingen en andere kosten zoals weergegeven in de webshop van Novi Amsterdam op ieder moment aan te passen, o.a. als gevolg van wijzigingen in BTW-tarieven of andere kosten van overheidswege, kostenstijgingen of de algemene prijsontwikkelingen in consumentenprijzen op basis van de prijzen in augustus 2020.

Wij wijzen er op dat sommige banken een toeslag in rekening brengen voor grensoverschrijdende betalingen in onze webshop. Deze toeslag wordt in rekening gebracht door de bank en wordt niet door Novi Amsterdam vergoed. Neem contact op met je bank voor meer informatie.

Indien je producten besteld in de webshop van Novi Amsterdam zal het volgende bedrag voor verzendkosten in rekening worden gebracht:

Bezorging aan huis (PostNL): € 4,00 (Nederland) € 7,50 (Belgie) – gratis bezorging bij bestellingen boven de € 40,00 (Nederland) € 50 (Belgie)

 1. Levering
  Novi Amsterdam bevestigt en verzendt doorgaans de bestelling binnen 3 werkdagen. Gewoonlijk vindt aflevering plaats na verzending van de orderbevestiging. Voorts duurt de bezorging aan huis over het algemeen 1 tot 3 werkdagen. Vanwege de coronacrisis is het mogelijk dat uw pakketje later dan 3 werkdagen wordt bezorgd.

Novi Amsterdam behoudt zich het recht voor om personen de toegang tot de webshop van Novi Amsterdam te ontzeggen.

Indien bestelde producten niet voorradig zijn dan zal uw bestelling niet tot een overeenkomst leiden en is Novi Amsterdam niet verplicht om deze producten te leveren.

 1. Herroepingsrecht
  U heeft het recht om een overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

Afkoelingsperiode
- Een afkoelingsperiode bedraagt 14 dagen.
- Deze periode wordt berekend vanaf de dag waarop u de producten ontvangt.
- Indien de laatste dag waarop u de overeenkomst kunt ontbinden valt op een feestdag, een zaterdag, zondag, 24 december of 31 december, dan zal de termijn verstrijken op de eerstvolgende werkdag.
- U heeft tijdig gebruik gemaakt van u ontbindingsrecht als u ons voor het verstrijken van de termijn een bericht stuurt dat u van het ontbindingsrecht gebruik wilt maken.

Hoe kunt u de overeenkomst met Novi Amsterdam ontbinden?
- Als u de overeenkomst wilt ontbinden, stuur dan een ondubbelzinnige verklaring naar info@novi-amsterdam.com dat u de overeenkomst wenst te ontbinden. Wilt u in uw verklaring uw naam, huisadres, telefoonnummer, e-mail adres en ordernummer vermelden, evenals de producten die wilt retourneren.
- Indien u bestelde producten aan ons retourneert zonder de uitdrukkelijke verklaring dat u gebruik maakt van het wettelijk herroepingsrecht, dan beschouwen wij dit als een zodanige herroeping van de overeenkomst.

Terugbetaling
- Indien u gebruik maakt van uw recht op ontbinding dan zullen wij uw betaling terugstorten, exclusief verzendkosten, zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 14 dagen nadat wij uw ontbindingsverklaring ontvangen. Terugbetaling zal plaatsvinden op dezelfde wijze als de originele betaling, tenzij u iets anders heeft aangegeven. U zult in ieder geval geen vergoeding hoeven te betalen in verband met de terugbetaling. Artikelen met korting kunnen niet worden geretourneerd.
- Novi Amsterdam is bevoegd om de terugbetaling uit te stellen totdat de retour gezonden producten zijn ontvangen, afhankelijk van de omstandigheden.

Retournering van producten
- U dient de producten ten aanzien waarvan u de overeenkomst wilt ontbinden zonder onnodige vertraging en binnen 14 dagen na verzending van uw ontbindingsverklaring aan Novi Amsterdam terug te sturen. Als bewijs van uw tijdige ontbinding dient u het bewijs van verzending en de tracking code te bewaren.

Gebruikte/beschadigde producten
- U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de geretourneerde producten als gevolg van gebruik voor zover dit gebruik verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, kwaliteit en functie van de producten te beoordelen.
- Let op; alle artikelen van Novi Amsterdam zijn handgemaakt, een of enkele details (kralen, kwastjes) kunnen na verloop van tijd van de oorbel vallen. Dit wordt niet als defect beschouwd en deze items kunnen dan ook niet worden geretourneerd. 

 1. Melding van niet-conforme producten
  Op basis van het Nederlandse kooprecht dient u een gebrek aan conformiteit van de geleverde producten tijdig aan Novi Amsterdam te melden. Dit dient binnen het termijn van twee maanden na ontvangst van het artikel te zijn. Het recht om een non-conformiteit te melden houdt in dat u mag klagen over fouten en gebreken in de producten, die zich hebben geopenbaard na de aflevering. Indien u terecht klaagt, dan zullen wij u ook de verzendkosten vergoeden op basis van de goedkoopste verzendwijze die wij aanbieden.

U kunt een klacht melden door een verklaring (met retour reden) en het defecte product te sturen aan:

Novi Amsterdam
Overtoom 288H
1054 JC Amsterdam

Nederland

Het retourformulier is gemakkelijk aan te vragen via ons emailadres:        info@novi-amsterdam.com

 1. Klachtenprocedure voor klanten
  Als u het niet eens bent met onze behandeling van uw klacht, kunt u contact opnemen met De Geschillencommissie – de Nederlandse stichting voor consumentenklachten – om een klacht in te dienen. U kunt een klacht bij De Geschillencommissie indienen via twee specifieke klachtencommissies:

U vindt informatie over De Geschillencommissie en de klachtenprocedures op hun WEBSITE.

Postadres van De Geschillencommissie: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Een klacht betreffende een online aankoop kunt u ook indienen via het EUROPEAN ONLINE DISPUTE RESOLUTION PLATFORM.

 1. Aansprakelijkheid
  Novi Amsterdam is niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Zolang de overmacht zich blijft voordoen zijn de getroffen verplichtingen van Novi Amsterdam opgeschort.

Novi Amsterdam aanvaardt de gevolgen van productenaansprakelijkheid jegens u conform het toepasselijke recht.